Adresa:
Okresní sdružení České unie sportu Karviná, z. s.
Univerzitní nám. 242
733 01 Karviná-Fryštát
Telefony:
pevná linka: 552 302 895
mobil O2: 721 109 118
mobil T-Mobile: 604 606 958
Číslo registrace:
VS/1-21629/93-R
Datum registrace:
13.8.1993
IČ:
00436038
DIČ:
 
Kód:
CZ 0813
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
3034-791/0100

Služby pro TJ-SK

Nabízíme všem sportovním subjektům ekonomický, právní a organizační SERVIS zejména v oblasti:

Své požadavky a podmínky dojednáte na Servisním centru sportu Karviná.Aktuality

2020

12.10.

6.10.

6.10.

6.10.
Jako každý rok se na začátku dotačního období v emailových schránkách mnohých TJ/SK objevují komerční nabídky na „bezstarostné získání dotace“. Dovolujeme si proto připomenout, že OS České unie sportu Karviná, z.s. zajišťuje svým členům dotační poradenství zcela zdarma. V případě zájmu nás kontaktujte.

16.4.
Leták Ministerstva zdravotnictví
Na základě usnesení vlády z 6. dubna, ze kterého vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je omezeně umožněno sportování na venkovních sportovištích, vydalo ministerstvo zdravotnictví leták informující o bezpečnostních opatřeních na sportovištích, které jsou důležité k zamezení šíření nemoci COVID 19. MZDR nás požádalo a ČUS doporučuje leták vyvěsit na viditelných místech při vstupu na venkovní sportoviště. Leták najdete pdf doc zde.

Veškeré další aktuální informace o opatření vlády sledujte na https://www.cuscz.cz/

28.1.
Zastupitelstvo MS kraje na svém prosincovém zasedání schválilo seznam konečných příjemců příspěvku "Podpora sportu MSK TJ-SK 2020". Během února 2020 bude SCS ČUS Karviná uzavírat smlouvy s konečnými příjemci a v březnu 2020 by TJ-SK měly obdržet finanční prostředky na své účty.
Příloha: excel doc seznam žadatelů TJSK MSK 2020
pdf doc Memorandum o spolupráci
pdf doc Smlouva dotace z rozpočtu MSK 2020

2019

7.11.
Valná hromada OS ČUS Karviná, z.s. se koná dne 20.listopadu 2019 od 16,00 hodin v Aule Slezské univerzity v Karviné-Fryštátě.
Účast všech delegátů SK-TJ...nutná!
Pozvánka, mandát a materiály byly zaslány poštou statutárním zástupcům. Mandát nutno opatřit razítkem SK TJ, tím mandát nabývá platnosti, v opačném případě bude mít delegát na VH pouze hlas poradní /pokud VH nerozhodne jinak/.
Příloha: excel doc Členská základna

6.11.
Aktualizovaná sekce Sportuj s námi.

30.10.

Program MŠMT - Můj klub 2020

Oznamujeme Vám tímto, že SCS ČUS Karviná v rámci své servisní činnosti svým členským SK/TJ poradí se zpracováním žádosti o dotaci MŠMT MŮJ KLUB na rok 2020. Výzvy byly ministerstvem vypsány a je možno již žádosti podávat. Uzávěrka podávání žádostí je 18. 11. 2019. V případě zájmu o bezplatnou asistenci nás můžete kontaktovat.
Pracovní doba OS ČUS Karviná je PO, ÚT, ST, ČT od 7,30 - 11,30 a 12,30 - 16,30 hod.
Příloha: pdf doc Manuál - Podávání žádostí do programu MŮJ KLUB 2020

13.9.

Program Podpora sportu MSK 2020

Všechny potřebné informace a dokument naleznete v zip souboru
zip archív Program Podpora sportu MSK 2020.

5.9.

Dotační programy MSK pro rok 2020

Na základě schválení Rady MS kraje ze dne 27.8.2019 posílám v příloze „Podmínky“ dvou vyhlášených dotačních programů Moravskoslezského kraje pro rok 2020, a to „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“ a „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020“.

Veškeré dokumenty jsou opět na webu kraje pod odkazem: https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html .

Lhůty pro podávání žádostí:
„Významné sportovní akce“ - od 9. 12. 2019 do 13. 12. 2019. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 13:00! hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.
„Vrcholový sport“ – od 2. 1. 2020 do 9. 1. 2020. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 14:30! hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.
pdf doc Podmínky dotačního programu-Sportovní akce 2020
pdf doc Podmínky dotačního programu-Vrcholový sport 2020


3.9.
Den otevřených dveří KÚ MSK. Více informací pdf doc zde.

2.4.
V sekci Sportuj s námi aktualizován word doc kalendář.


2.4.

Urgence vložení Finančních výkazů SK-TJ do Informačního systému ČUS

VV OS ČUS Karviná žádá všechny SK-TJ, které nemají vložený finanční výkaz za rok 2018 do Informačního systému, aby tak učinily nejpozději do 7.4.2019. Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2019. Finanční výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS.

17.1.
V sekci Dokumenty ČUS přidáno word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 14. listopadu 2018.

16.1.
Zastupitelstvo MS kraje na svém prosincovém zasedání schválilo seznam konečných příjemců příspěvku "Podpora sportu MSK TJ-SK 2019". Během ledna 2019 budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a do konce února 2019 by TJ-SK měly obdržet finanční prostředky na své účty.
word doc seznam konečných příjemců příspěvku Podpora sportu MSK TJ-SK 2019

2018

2.10.

29.8.

DOPLNĚK k Výzvě k podání žádostí o podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s. ČUS tento DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v  Moravskoslezském kraji.

Termín podávání žádostí je PRODLOUŽEN a to od 3. do 28. září 2018.

Doplněk k výzvě obsahuje i změny v níže uvedených povinných přílohách. Povinné přílohy podávejte pouze na těchto upravených dokumentech.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu. Kontakty zde:

 1. Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. (Servisní centrum sportu)
  Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava
  Telefon: 553 625 474, Telefon/fax: 553 625 319, Mobil: 604 360 980, e-mail: cus@cusopava.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–17.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 2. Regionální sdružení České unie sportu v Bruntále z.s. (Servisní centrum sportu)
  Zahradní 1/1455, 792 11 Bruntál
  Mobil: 606 840 173, e-mail: cusbruntal@seznam.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–17.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 3. Okresní sdružení České unie sportu Karviná,z.s. (Servisní centrum sportu)
  Univerzitní nám. 242/2, 733 01 Karviná-Fryštát
  Telefon / Mobil: 552 302 895, 721 109 118 e-mail: cuskarvina@seznam.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–16.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 4. Okresní sdružení ČUS Nový Jičín, z.s. (Servisní centrum sportu)
  Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín
  Telefon / Mobil: 553 822 346, 608 840 046 e-mail: cusnj@seznam.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–16.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 5. Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek, z.s. (Servisní centrum sportu)
  8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek
  Mobil: 732 905 368, 774 234 495 e-mail: cus.fm@seznam.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–17.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 6. Ostravská tělovýchovná unie (Servisní centrum sportu)
  náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava
  Telefon l: 596 136 586, e-mail: otu@otu.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 8.00–17.00 hod.; Úterý 8.00–17.00 hod.; Středa 8.00–17.00 hod.; Čtvrtek 8.00–17.00 hod.; Pátek 8.00–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.

Doplněk k výzvě podání žádostí o podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Přílohy:
 1. word doc Žádost (PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK)
 2. word doc Základní parametry Smlouvy o poskytnutí příspěvku (finální verze bude odpovídat podmínkám stanoveným ve veřejnoprávní smlouvě mezi MSK a ČUS)
 3. Elektronický seznam členské základy (IS SPORT) + formát databázové věty pro import (CSV – viz. excel docPRILOHA_c_3-DTB_veta_pro_import_format_CSV_SPORT_MSK_2019-TJ_SK_2.csv a word doc PRILOHA_c_3-INFORMACE_k_DTB_veta_pro_import_format_CSV_SPORT_MSK_2019-TJ_SK_2.docx)
 4. word doc Čestná prohlášení – účetnictví, bezdlužnost, spolufinancování z MSK.
 5. word doc Předpokládané parametry Zprávy o realizaci projektu (finální verze bude odpovídat podmínkám stanoveným ve veřejnoprávní smlouvě mezi MSK a ČUS)
 6. excel doc Předpokládaný vzor Tabulky k vyúčtování projektu se seznamem účetních dokladů (finální verze bude odpovídat podmínkám stanoveným ve veřejnoprávní smlouvě mezi MSK a ČUS)
 7. word doc Dokument „Program - Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK“
 8. pdf doc Memorandum o spolupráci mezi MSK a ČUS ze dne 18. 7. 2018

18.7.
Dne 18.7.2018 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Českou unii sportu a Moravskoslezským krajem.

10.6.

Partneři